SchülerInnen

1a - Klassenvorstand: Doris Manzl

1b - Klassenvorstand: Sandro Petutschnig

2a - Klassenvorstand: Isabel Koch

2b - Klassenvorstand: Annemarie Lässer

3a - Klassenvorstand: Angelika Dorner

3b - Klassenvorstand: Ingeborg Mennel

4a - Klassenvorstand: Magdalena Schwärzler

4b - Klassenvorstand: Josef Maurer